Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over de motivering van automatisch genomen besluiten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De motivering van automatisch genomen besluiten

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid