Schriftelijke vragen

Het niet terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel die de lichten langs de snelweg dooft

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-06-2019
Antwoord op vragen van lid Van Aalst over het weer aanzetten van de verlichting langs de snelweg