Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid
Naar boven