Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Snels over de totstandkoming van de bizar lage raming van de kosten voor verlaagde bijtelling in het ontwerp-Klimaatakkoord

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten