Schriftelijke vragen : Gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Henk Nijboer, Kamerlid PvdA
  • Medeindiener
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Smeulders over gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en Smeulders over gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties