Mondelinge vragen

De wurgcontracten vanuit de NTR waardoor kwetsbare jongeren boetes à 1.000 euro opgelegd krijgen wanneer zij het Tv-programma ‘DreamSchool’ willen verlaten of hun mening willen geven (Sbs6.nl, 8 april 2019)

Download Download

Indieners