Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Schonis en Verhoeven over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Schonis en Verhoeven over het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Wie temt het datamonster in de auto-industrie?’

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid