Schriftelijke vragen

De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala

Download Download

Indieners