Schriftelijke vragen

Het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-04-2019
Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen

01-04-2019
Uitstel beantwoording vragen van het lid Kwint over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen