Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Alkaya over maatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggers

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.