Schriftelijke vragen : De Week zonder vlees

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Esther Ouwehand, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op ragen van het lid Ouwehand over de Week zonder vlees

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit