Schriftelijke vragen

Koopkrachtcijfers van het Nibud

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-03-2019
Antwoord op vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk over koopkrachtcijfers van het Nibud