Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van den Hul over het bericht dat arbeidsmigranten slavenarbeid verrichten op Italiaanse tomatenplantages

Download Download

Ondertekenaars