Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Fritsma, Emiel van Dijk en Wilders over illegalen die panden kraken

Download Download

Ondertekenaars