Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over ‘het bericht dat de rechter het besluit tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig heeft verklaard’

Download Download

Ondertekenaars