Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Brenk over het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

Download Download

Ondertekenaars