Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de openbaarheid van de broncode van het rekenmodel OPS

Download Download

Ondertekenaars