Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Renkema en Westerveld over het bericht dat sommige jongeren niet kunnen studeren omdat zij dakloos zijn

Download Download

Ondertekenaars