Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet

Download Download

Ondertekenaars