Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Gent en Middendorp over de Autoriteit Persoonsgegevens

Download Download

Ondertekenaars