Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon, Maeijer en Wilders (allen PVV) over een door de Europese Unie gefinancierd Turks rapport over islamofobie

Download Download

Ondertekenaars