Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Maeijer, Wilders en Kops (allen PVV) over een nog hogere bijdrage van Nederland aan de Europese meerjarenbegroting

Download Download

Ondertekenaars