Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Van Raak over het bericht de uitspraken van de minister in de media inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Download Download

Ondertekenaars