Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk over de kosten van OCW-voorzieningen voor Nederlanders met een (niet-westerse) migratieachtergrond

Download Download

Ondertekenaars