Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk over kosten en opbrengsten in de belastingsfeer van Nederlanders met een migratieachtergrond

Download Download

Ondertekenaars