Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk over kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland

Download Download

Ondertekenaars