Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen,Van den Berge en Kuiken over het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uittopberaad’

Download Download

Ondertekenaars