Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het actief tegenwerken van het Zorginstituut Nederland, de NVvP en zorgverzekeraars van vergoedingen van taperingstrips

Download Download

Ondertekenaars