Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over de toekomst va het pensioenstelsel in relatie tot zijn uitspraak ‘Als de rente heel lang nul blijft, hebben we met zijn allen een probleem in een kapitaalgedekt stelsel’

Download Download

Ondertekenaars