Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat veel numerus fixus-opleidingen helemaal niet vol zitten

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Overzicht van de opleidingen met een numerus fixus in het hoger onderwijs