Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Pater-Postma en Van der Molen over het niet handhaven van het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Download Download

Ondertekenaars