Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aartsen en Kwint over tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

Download Download

Ondertekenaars