Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Ouwehand over het evenement 'Zwientie Tikken' waarbij varkens worden getreiterd ter vermaak van de mens

Download Download

Ondertekenaars