Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over het bericht 'Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners'

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering