Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Eijs en Sienot over het bericht ‘Huizenkopers haken af, omdat nieuwbouw te duur wordt’

Download Download

Ondertekenaars