Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het bezoek van de Minister-President aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran

Download Download

Ondertekenaars