Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Nijboer over de grote klappen voor de werkgelegenheid in Groningen

Download Download

Ondertekenaars