Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht ‘Friezin onterecht ingeschreven in Groningen: “Ik ben een Fries in hart en nieren”’

Download Download

Ondertekenaars