Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Popken en Fritsma over het bericht dat bij een Duits-Nederlandse grenscontrole 27 overtredingen van de Vreemdelingenwet zijn geconstateerd

Download Download

Ondertekenaars