Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Fritsma, Wilders en Emiel van Dijk over het aantal allochtonen in Nederland

Download Download

Ondertekenaars