Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Agema en Graus over het bericht dat een zeer gevaarlijke reuzenteek aangetroffen is nabij Nederland

Download Download

Ondertekenaars