Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over de actieve handel in privégegevens uit het kentekenregister

Download Download

Ondertekenaars