Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het lekken en illegaal verhandelen van persoonsgegevens uit het kentekenregister

Download Download

Ondertekenaars