Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Futselaar over het bericht 'Liegen over je studieschuld lastiger: DUO komt met schuldverklaring'

Download Download

Ondertekenaars