Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap

Download Download

Ondertekenaars