Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Van Nispen over de inspanningen van de Belastingdienst om bij te dragen aan het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en het afpakken van misdaadgeld

Download Download

Ondertekenaars