Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over Europese dreiging van de Eternal Blue exploit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Europese dreiging van de Eternal Blue exploit

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
Naar boven