Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over het bericht 'Dieven teisteren Nederlandse winkeliers: 1,8 miljard verlies'

Download Download

Ondertekenaars