Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Fritsma, Markuszower en Wilders over de statushouder die een 68 jarige vrouw doodmartelde

Download Download

Ondertekenaars