Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Hermans over de monitoring van de afschaffing BPM-teruggaaf voor taxi’s en openbaar vervoer

Download Download

Ondertekenaars